torsdag, september 17, 2009

Første forsinkelsen på lenge...

Første forsinkelsen på lenge, men ikke store forsinkelsen. Toget fra Hokksund 07:22 mot Eidsvoll var ved Lysaker 5 minutter forsinket. Ved ankomst Nationaltheatret var toget blitt 7 minutter forsinket.

Det virker som jobbene Jernbaneverket har gjort de siste årene, og de nyopprustede togene til NSB har gjort at forsinkelsene har blitt færre.

0 kommentarer: