mandag, april 06, 2009

Uønsket passasjer

22:17 - Rutemessig avgang Oslo S. Toalettet på toget er åpent, men har nok ikke vært vasket idag.
22:24 - Skøyen. Uønsket person ombord, venter på politiet. Melding over høyttaler.
22:30 - Vi kjører. Beklagelse over høyttaler anlegget. Ser at tre politi prater med vedkommende på perrongen.
23:00 - Ved Drammen Stasjon.
23:17 - Ankomst Hokksund.

Forsinkelse: 5 Minutter.

0 kommentarer: