mandag, november 30, 2009

Rakk ikke Posten...

Tok 15:49 toget mot Kongsberg for å rekke Posten. Dro altså litt tidligere fra jobb enn normalt. Men det gikk ikke etter planen i dag. Som noen kanskje vet pleier dette toget å vente litt på Gulskogen for å slippe forbi et kryssende tog. I dag kom toget til Eidsvoll inn i sporet ved siden av oss, men ingen av oss får kjørt.

15:49 - Avgang i henhold til ruteplan.
16:42 - Vi får høre over høyttaler at toget vi skulle krysse med ikke har kjørt langt nok inn på plattform, så ingen av togene får kjørt.
16:46 - Det andre togsettet kjører, mørklagt. Men bare halvparten, resten av settet står igjen.
16:50 - Vi er på vei mot Mjøndalen og får forklaring av konduktør som blir stoppet av en medpassasjer.
17:00 - Framme i Hokksund, samtidig som Posten stenger.

Det viser seg at det er blitt så trafikkert ved Drammen stasjon at de nå splitter Kongsberg - Eidsvoll togene på Gulskogen. Antakelig er dette nytt etter at Flytoget begynte å gå fra Drammen. På Gulskogen er det imidlertid kort avstand mellom sporskifterne i begge ender av stasjonen så man må stoppe nøyaktig for å ikke hindre passerende tog. Etter hva jeg har skjønt så er det vanskelig å stoppe på riktig sted, bakerste vogn er støtt og stadig utenfor plattform på stasjoner med plattform som passer de lange bergenstogene...

Forsinkelse: 11 Minutter.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Toget dere ventet på her stoppet faktisk på nøyaktig riktig plass for at de reisende i det første togsettet skulle kunne gå av og på. Hadde toget kjørt lengre frem ville vognene med reisende havnet utenfor platformen i spor 2 på Gulskogen.

Det bakerste togsettet var tomt og skulle kobles fra, men fordi Gulskogen stasjon er for kort i spor 2 og 3 til doble togsett så havnet bakerste del utenfor signalet og da er det ikke plass til at dere kan passere. Derfor måtte dere dessverre vente til toget i spor 2 var delt før dere fikk kjørt. Og om du lurer på det: Nei, det hadde ikke vært mulig å kjøre det lange toget i spor 1 på Gulskogen fordi stasjonen er så klønete bygget at man ikke kan kjøre fra spor 1 og inn til verkstedet. Og med jernbanens sikkerhetsbyråkrati er det ikke "bare" å kjøre toget etter ned til drammen og opp igjen til verkstedet derfra heller.

Ellers har du helt rett i at dette er en av de negative konsekvensene for NSBs pendlere etter at flytoget begynte kjøre til Drammen. Før kunne dette toget uten problem blitt delt ved platformen på Drammen uten å hindre andre tog. Men nå okkuperer dessverre flytoget et helt spor alene og dermed må alle NSBs tog klemmes inn i andre ledige spor noe som gjør det nærmest umulig og skjøte/dele/bytte togsett i Drammen. Det er faktisk blitt en kapasitetsreduksjon på 20% i antall spor for NSB etter at flytoget forlangte et helt eget spor i Drammen.

Men du tar feil i at togene stadig vekk stopper på feil plass. Det finnes merker på platformene som forteller lokomotivføreren når han skal stoppe avhengig av toglengden. De gangene du ser at toget ikke kjører langt nok inn på platformen så er det som regel fordi det bakerste togsettet er stengt og derfor ikke trenger å komme innenfor platformen.

Per-Erik Broz sa...

Takker så mye for oppklaringen!

Skjønner at det er mye byråkrati og vanskelige situasjoner når det er så mange organisasjoner som skal ha tid og plass på skinnegangen. Alt i alt er det mye bedre nå enn det var for få år siden.

At togene stopper for tidlig er noe jeg mener jeg opplever hver uke. Slik at bakerste dør havner i veggen ved undergangen eller gjerdet ved henholdsvis Hokksund og Mjøndalen. Markører har jeg sett, og jeg har også sett folk løpe over skinnegangen eller som står for nærme skinnegangen når toget kommer inn. Noe jeg innbiller meg kan være årsaker til at slikt skjer.