tirsdag, desember 01, 2009

Rakk ikke Posten idag og


Det er problemer med signalanlegget i Oslotunnelen igjen. Mitt i rushen. Ser ut som det blir skrevet rekvisisjoner i billettlukene, men køen er lang...

15:37 - Ankommer Nationaltheatret. Tavla er full av forsinkelser.
15:40 - Over PA anlegget. All trafikk i Oslotunnelen stoppes, da de skal feilsøke signalproblemer.
15:49 - De åpner nå trafikken. Tog til Dal innstilles, tog til Ski er første som får kjøre.
15:51 - Får SMS fra NSB med melding om at det er store problemer. Kun et spor åpnet i tunnelen står det.
16:00 - Vi kjører toget fra Eidsvoll til Kongsberg. Dette har ordinær avgangstid 15:19.
16:24 - Framme i Asker. 40-50 minutter står det at toget er forsinka. Heldigvis blir ikke så mange av oss forsinka.
16:57 - Framme i Hokksund. Kappgang til Posten, som jeg rakk å se stengte.

Jeg ble 8 minutter forsinket, toget var 45 minutter forsinket.

0 kommentarer: