mandag, januar 11, 2010

Store forsinkelser er varslet

Tog toget til jobb tidlig i dag slik at jeg skulle kunne rekke postkontoret hjemme etter jobb. Toget jeg planla for å ha litt god margin (45 minutter) er tog 523 fra Eidsvoll til Kongsberg.

15:17 - På Nationaltheatret varsles det om store forsinkelser og brudd på strømtilførsel nellom Hvalstad og Oslo S. Fra før av er det problemer med signalanlegget ved Lysaker.
15:19 - Toget skulle kommet nå. Tidligere melding gjentas med vekt på at det i hovedsak gjelder togene retning Oslo.
15:25 - Vi kjører fra Nationaltheatret. 6 minutter etter skjema.
15:40 - Vi skal nå stoppe lokalt for å ta med passasjerer på mindre stasjoner. Vi stopper derfor nå ved Stabekk.
15:54 - Etter litt køkjøring kommer vi oss inn til Sandvika. Vi skal ikke kjøre lokalt inn mot Asker, så de som kom på ved småstasjonene henvises til annet tog.
16:16 - Drammen. Det kommer en beklagelse over høyttaleranlegget ombord. Her ved Drammen er vi 22 minutter forsinket.
16:27 - Da står vi i Mjøndalen og venter på et kryssende tog.
16:36 - Fremme i Hokksund.

Jeg ble 24 minutter forsinket.

Om saken i media: VG

0 kommentarer: