onsdag, september 23, 2009

Informasjonsskjermer

Når kan jeg forvente toget?

Stod idag og ventet på toget, stilte meg opp på riktig sted på plattformen for å få sitteplass. Men toget kom ikke. Kikker på tavlen over perrongen, der står det ikke noe om forsinkelse. Dobbeltsjekker klokka, jo det skulle gått for tre minutter siden. Og klokken min går likt som stasjonsklokka ser jeg. Etter et minutt til forsvinner informasjonen om mitt tog fra tavla, og det står at det vil komme et passerende tog. Jeg går nedover plattformen for å finne de nye TV-skjermene med informasjon. Der står det ikke noe om forventet avgang, så det er bare å vente i spenning! Nå har det gått fem minutter siden toget skulle gått, da synes jeg det er på tide med litt informasjon.

Heldigvis var det ikke noe passerende tog som kom, det var toget til Hokksund. Tavlene på perrongene endres tilbake til informasjon om Hokksund toget. Riktignok uten å nevne forsinkelsen. Vi kjører raskt. Når vi kjører inn til Nationaltheatret ser jeg at de har fått opp informasjon om forsinkelse på 5-10 minutter. Ved endestasjon, Hokksund, er vi kun 2 minutter forsinket. Hvilket jeg har forstått ikke teller som en forsinkelse, per NSB sin definisjon.

tirsdag, september 22, 2009

Trøbbel med kryssende tog

22:19 - Avgang i henhold til rutetabell fra Nationaltheatret.
23:05 - Vi står på Gulskogen og venter på kryssende tog.
23:10 - Det kommer en del gode statusmeldinger over høyttaleranlegget. Det viser seg at toget som skal krysse oss ved Gulskogen har tekniske problemer.
23:18 - Ser ut som det er et bergenstog som har hatt problemer. Men nå kjører det inn på Gulskogen stasjon, og vi kjører ut retning Mjøndalen.
23:30 - Framme i Hokksund.

Forsinkelse: 18 Minutter.

torsdag, september 17, 2009

Første forsinkelsen på lenge...

Første forsinkelsen på lenge, men ikke store forsinkelsen. Toget fra Hokksund 07:22 mot Eidsvoll var ved Lysaker 5 minutter forsinket. Ved ankomst Nationaltheatret var toget blitt 7 minutter forsinket.

Det virker som jobbene Jernbaneverket har gjort de siste årene, og de nyopprustede togene til NSB har gjort at forsinkelsene har blitt færre.