fredag, mars 26, 2010

Begrenset sportilgang

06:19 - Tok toget fra Hokksund stasjon. Rutemessig avgang.
07:08 - Står på Lysaker. Melding om problemer ved Nationaltheatret.
07:13 - Vi kjører ut av Lysaker etter å ha ventet på signal.
07:20 - Oslotunnelen, 700 meter før Nationaltheatret. Venter på at et tog skal krysse oss slik at det blir ledig spor.
07:25 - Fremme ved Nationaltheatret. Høyttalermelding som går på at det er signalfeil.

Jeg ble 10 minutter forsinket.

onsdag, mars 17, 2010

10 minutter i dag også

06:19 - Avreiser fra Hokksund, noenlunde i rute.
07:01 - Vi står i Sandvika og toget må startes på ny. Mistenker togbus feil. Får klare beskjed om at toget blir lagt dødt og at vi må holde oss unna dørene da de vil smelle igjen.
07:07 - Da var vårt tog i orden igjen. Vi må vente litt på et flytog som skal kjøre forbi oss.
07:25 - Fremme ved Nationaltheatret.

Jeg ble 10 minutter forsinket.

Midnattsforsinkelse

23:14 - Venter ved spor 1 og 2 da tavlene tømmes og det kommer inn en god del arbeidere med utstyr. Får meldig om sporskifte. Jogget opp trappa og rundt ved billettsalget og ned på plattformen ved spor 3 og 4. Alle tog kjøres visst herfra i natt.
23:18 - Toget til Kongsberg er meldt 4 minutter forsinket.
23:20 - Toget er nå meldt 7 minutter forsinket tavle og det går ut melding over høyttaler.
23:28 - Vi kjører fra Nationaltheatret. Forsinkelsen skyldes visst enkeltsporet drift ved innkjøringen til Oslo.
00:05 - Venter på å få kjøre inn til Gulskogen. Skal visst krysse et tog, og vi venter på å bli tildelt spor.
00:09 - Vi stopper ved Gulskogen. Jeg legger merke til at klokkene på toget har fryst på 23:59. Har skrevet om dette tidligere.
00:25 - Fremme i Hokksund.

Jeg ble 13 minutter forsinket.

mandag, mars 15, 2010

10 minutter

08:22 - Forsov meg, men toget er i rute. Etter Mjøndalen stopper vi på Dalerovergangen og blir stående i fem minutter. Er noen biler som ikke venter og snur. Vi får melding over høyttaler om at det er teknisk problem.
09:25 - Fremme ved Nationaltheatret.

Jeg ble 10 minutter forsinket.

fredag, mars 12, 2010

Nødmeldinger og forsinkelser

Skal ta 16:47 "innsatstoget" til Hokksund. Det er en del forsinkelser på tavlene, og fler blir det når et tog sender ut nødmelding.

16:40 - Et tog har sendt nødmelding. All trafikk på Oslo S stanses.
16:42 - Nødmeldingen er avklart, trafikken er i gang igjen.
16:47 - Toget mitt skulle vært her, men er ikke meldt forsinket. Forventet avgang står ikke opplyst på tavlene.
16:54 - Høyttalermelding. Toget vil bli sent satt opp. Et minutt senere kommer det.
16:57 - Vi forlate Oslo S. 10 minutter etter skjema.
17:47 - Fremme i Hokksund.

Jeg ble 10 minutter forsinket.

mandag, mars 01, 2010

Lite samarbeidsvillig sporveksel

16:17 - Kort tog, går buss direkte til Drammen i i tillegg til tog. God info om andre tog samme retning ombord.
17:00 - Vi står i Drammen. Sporveksel på Gulskogen samarbeider ikke. Venter på kryssende tog. Skal visst få kjøre om circa 10 minutter.
17:10 - Ingen nye opplysninger får vi høre over høytaler. Vi står fortsatt i Drammen.
17:16 - Mobilsidene til NSB sier vi er fem minutter forsinket, sannheten er at vi er 20 minutter forsinket. Det ble ropt opp på plattform at vi snart skal kjøre.
17:18 - Vi kjører ut av Drammen stasjon mot Gulskogen.
17:28 - Fremme i Mjøndalen.

Jeg ble 23 minutter forsinket.

Mørkt skal det være

06:53 - Oslo S / Eidsvoll toget kommer til Asker stasjon
06:54 - lyset blir slått av i halve vognen jeg sitter i og vi står fortsatt på Asker
06:57 - blir det helt svart
06:59 - får vi lys og triller sakte fremmover
07:00 - forlater vi Asker stasjon
07:20 - fremme på Nationaltheatret