torsdag, desember 01, 2011

Følgeforsinkelse etter problemer med signalanlegget

Grunnet signalproblemer ved Oslo S, klokka 14:15 til 14:45, er det fortsatt forsinkelser i togtrafikken. Årsaken til signalproblemene var jordingsfeil.

15:49 - Toget skulle ha gått.
15:55 - Toget har ankommet Nationaltheatret.
15:59 - Vi kjører ut av stasjonen.
16:36 - Da har vi kommet til Drammen.
16:55 - Fremme i Hokksund.

Vi kjørte heldigvis inn mye av forsinkelsen, noe takket være at vi vanligvis venter på kryssende tog ved Gulskogen. De som tok tidligere tog ble nok betydelig mer forsinket.

Jeg ble kun 6 minutter forsinket.