torsdag, april 28, 2011

Dørproblemer

07:22 - Omstart pga. problemer med dører i bakre sett.
07:28 - Trøbbel med dører. Jobber med saken.
07:35 - Det bakerste togsettet skal sperrer av. Passasjerer i det settet blir bedt om å gå frem til det første settet.
07:41 - Vi kjører ut av Hokksund.
07:58 - Drammen. Her skal vi koble av togsettet med feil, så det blir et lite opphold.
08:30 - Beklagelse over høyttaler. Vi er straks på Lysaker og nå 20-25 minutter forsinket.
08:38 - Fremme ved Nationaltheatret.

Jeg ble 23 minutter forsinket.