mandag, juni 21, 2010

Buss for tog

Da er sommer vedlikeholdet begynt. I dag og i morgen er Drammen stasjon stengt.

07:21 - Avgang Hokksund.
07:35 - Gulskogen. Overgang til buss.
07:42 - Midtgangen er full. De stående blir bedt om å gå av. For få busser. Vi kjører og det er en god busslast med folk som står igjen og venter på transport.
08:20 - Sjåføren har spurt om folk skal av ved de forskjellige stasjonene til tross for at det er en direkte til Oslo buss. Nå er vi ved Sandvika stasjon og slipper av en person.
08:51 - Fremme ved Nationaltheatret.

Jeg ble 36 minutter forsinket.

onsdag, juni 09, 2010

Forsinkelse igjen

15:23 - Det beklages noen problemer. Reisene til stoppesteder før drammen henvises til annet lokaltog ved samme plattform. Det var vanskeligheter med en av togets rullestol ramper som var problemet. Vi skulle kjørt 17 over her fra Oslo S.
15:28 - Problemene er løst. Venter på signal. 2 minutter senere kjører vi.
16:12 - Vi har ankommet Drammen stasjon.
16:31 - Fremme i Hokksund.

Jeg ble 19 minutter forsinket.

torsdag, juni 03, 2010

Materiellfeil og køkjøring

16:11 - Toget er meldt forsinket. Ny avgang rundt 16:25. Tid til å kjøpe is!
16:25 - Vi forlater Oslo S. Var visst materiellfeil ved avgang Eidsvoll som var årsaken.
17:12 - Drammen. Vi har måtte kjøre litt i kø mot Drammen og er blitt ytterligere forsinket.
17:31 - Fremme i Hokksund.

Jeg ble 19 minutter forsinket.

onsdag, juni 02, 2010

Køkjøring og sporvekseltrøbbel

16:17 - Rutemessig avgang Oslo S.
16:55 - Vi er i liertunnelen. Det har gått litt tregt, får beskjed om at det skyldes saktegående tog foran oss.
17:11 - Drammen. Venter på signal. Blir ytterligere forsinket da det er problem med en sporveksel.
17:15 - Vi får grønt lys og kjører videre mot Kongsberg.
17:32 - Fremme i Hokksund.

Jeg ble 20 minutter forsinket.

tirsdag, juni 01, 2010

Personellmangel

08:23 - Toget ankommer Hokksund stasjon i ganske høy fart. En god del av første vogn havner utenfor plattform.
08:47 - Drammen. På grunn av personellmangel vil toget få et opphold, vi henvises til Lillehammer toget ved spor 3 som går om fire minutter.
08:53 - Lillehammer toget går. Noen minutter forsinket da oss fra lokaltoget måtte diriges vekk fra komfort vogner og lengre opp på plattform.
09:22 - Fremme ved Nationaltheatret.

Jeg ble 7 minutter forsinket.